Betellogga större ruta runt

After School & B.A.s.

After School 
När: Måndagar
Tid: 15:30-17:15
Målgrupp: 10-13 år (åk 4-7)

På måndagar träffar vi för att ha kul tillsammans! Vi börjar alltid med mellanmål i ca en halvtimme då det är drop-in. Sedan fortsätter vi med att ha en samling kring den kristna tron. Fokus på torsdagar ligger på att ha skoj tillsammans och umgås. Förutom fritt häng erbjuder vi bl.a. läxhjälp och olika aktiviteter.

B.A.S.
När: Söndagar 
Tid: 11:00
Målgrupp: 10 år  och uppåt (från åk 4)

B.A.S. står för Betels After School och är en grupp för de äldre barnen samtidigt som församlingens gudstjänst. Namnet B.A.S. betyder även att barnen får basen/grunden för den kristna tron. 

Vi börjar med att vara med på gudstjänsten ca 15-20 minuter. Vi håller sedan till en trappa ner där vi lär oss om Bibeln genom undervisning, samtal, tävlingar och olika övningar.