Betellogga större ruta runt

Barntimmen

Då vi ser att behovet av denna typ av verksamet är uppfylld i kommunen, väljer vi att avlsuta Barntimmen. Vi tror i stället att vi ska satsa på något annat. 

Vi från Betelkyrkan vill tacka alla som kommit under åren. Det har varit många år med härliga samtal och god gemenskap.

Vi vill önska församlingar och Navet all lycka och Guds välsignelse i detta arbete.