Betellogga större ruta runt

Bibelutdelning - mellanstadiet

Vi erbjuder alla som går i fyran en Bibel. Om man går i femman eller sexan och inte fått denna Bibel så får man det också.

Denna Bibel är skriven på lättare svenska så att mellanstadiebarn ska ha lättare att förstå. Inför varje bok finns en introduktion med bakgrundsfakta om boken samt personbeskrivningar på huvudpersonerna med bilder. 

Bibelutdelningen är i december varje år.