Betellogga större ruta runt

Söndagsskolan

Sommaravslutning 19 maj.
När: Söndagar
Tid: 11:00
Målgrupp: 3-13 år

Parallellt med församlingens gudstjänst är det söndagsskola för barnen och vi börjar med att vara med på gudstjänsten ca 15 minuter. Vi håller sedan till en trappa ner där vi firar gudstjänst på barns vis. Barnen får lära sig om Bibeln, be, spela bibelbingo, leka, sjunga, och göra olika aktiviteter tillsammans med några ledare.

De äldre, som vill, får vara med att agera i bibelberättelsen. Ibland får de, som vill, även hjälpa de yngre och ibland kan de få små andra uppdrag.

Från och med hösten 2019 kommer vi göra några roliga förändringar. Mer info kommer snart. 

Avslutning 19 maj - sommarfest