Betellogga större ruta runt

Konfirmation

ÄNDRING:
Läsåret 19/20 kommer höstterminen vara i Betelkyrkan och vårterminen i Hönö Missionskyrka. Informationskvällen den 12 september kl 18:00 är i Missionskyrkan. Upptaktsgudstjänsten 15 september 11:00 är i Betelkyrkan. 

---

Vi i Betelförsamlingen erbjuder, tillsammans med Hönö Missionskyrka samt Sion Fotö, konfirmationsläsning. Dettaa är för alla som går i årskurs 8 oavsett kyrkotillhörighet och dop. 

Läsningen brukar vara utformad så att man möts på torsdagar kl 16.30-18:00 samt två läger. En övernattning på hösten och ett längre på våren i april/maj från onsdag till söndag. Viktigt för läsperioden är veckoträffarna, gudstjansterna och lägren. 

Gemensamt för all konfirmationsläsning och kristendomsskoleundervisning är att man får ta del av den kristna traditionens berättelser och den kristna trons grunder inklusive bibelkunskap, historia, etik och värderingar. Undervisningen görs vanligen av pastorer och ungdomsarbetare, oftast utifrån något konfirmationsmaterial och med olika former av pedagogisk metodik, som inte minst innefattar gruppsamtal och gemensamma samlingar i större grupp. 

Mer information för läsåret 19/20 till höger. Där kan du läsa om anmälan, dagar och tider, kostnad, mm.