Betellogga större ruta runt

Anställda

Pastor och föreståndare
Andreas Reinhard
Andreas är TJÄNSTLEDIG 3 september 2018 till 3 mars 2019.

Tf Pastor
Kerstin Olsson
Jobbar 25% under Andreas tjänstledighet. Nås på torsdag förmiddagar.
0733-43 70 51
olsson.evakerstin@gmail.com

Ungdomsledare
Filip Larsson
Jobbar 100%. Ledig måndagar.
0793-32 11 76
filip@betelkyrkan.nu

Barn- & familjesamordnare
Emma Anhage
Jobbar 55%. Nås bäst på måndagar, onsdag fm och torsdag fm.
0703-10 79 84
emma@betelkyrkan.nu

Kassör
Anne-Marie Sörensson
Jobbar 25%. 
031-96 99 11
anne-marie@betelkyrkan.nu

Kommunikatör

Sarah Anhage

Jobbar 10%.

0709-75 10 42

sarah@betelkyrkan.nu