Betellogga större ruta runt

ledning

Det yttersta ansvaret för församlingen är delat mellan församlingsledarna och styrelsen. Församlingsledarna har ansvar för omsorg, undervisning och församlingens andliga liv. Styrelsen har ansvar för de ekonomiska och juridiska frågorna.

Församlingsledare
Andreas Reinhard (föreståndare)
Peder Granberg
Kjell Englund
Martin Sörensson
Ulf Sennerstam
Birgitta Anhage
Eric Anhage

Styrelse

Kerstin Olsson (ordförande), olsson.evakerstin@gmail.com
Jan Utbult (vice ordförande)
Andreas Reinhard (2:e vice ordförande)
Maud Granberg
Eric Anhage
Tommy Granberg
Dag Göransson 
Martina Ivarsson
Hans Anhage

råd

Vi har i församlingen några olika råd med ansvar för samordning av olika verksamhetsområden.

Ekonomirådet
Sammankallande: Anne-Marie Sörensson
anne-marie@betelkyrkan.nu

Missionsrådet
Sammankallande: Anne-Marie Sörensson
anne-marie@betelkyrkan.nu

Musikrådet
Sammankallande: Jan Utbult
jan.utbult@telia.com

Omsorgsrådet
Sammankallande: Jorun Odenslätt
odenslatt@live.se

Ungdomsrådet
Sammankallande: Filip Larsson
filip@betelkyrkan.nu