Betellogga större ruta runt

AKTUELLT

BÖN I JANUARI

Vi startar året med bön. Vi vill lägga 2023 i Herrens händer och be om att Guds vilja ska ske och att Guds rike ska bli synligt på vår jord.

BÖN I BETELKYRKAN
3-5 januari har vi bön mellan 12:00-13:00 samt 19:00-20:00.

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
16-22 januari har vi vår Ekumeniska bönevecka. Då träffas vi för bön i våra olika kyrkor. Varmt välkomna!
Måndag - Nimbuskyrkan. Vi samlas kring en måltid för gemenskap, bön och samtal. Vi behöver din anmälan för serveringens skull. Priset för kvällen är 100:-.
Din anmälan skickar du till: jimeive@hotmail.com 
Tisdag - Frälsningsarmén. Vi ber för våra öar.
Onsdag - Öckerö kyrka​​​​​​​. Vi ber för våra olika missionsengagemang.
Torsdag - Sion Fotö​​​​​​​. Vi ber för vår värld. 
Fredag - Missionskyrkan Hönö. Vi ber för ungdomsvärlden både nationellt och lokalt.
Lördag - Bönevandring på våra öar med utgångspunkt från Filadelfia Öckerö. Vi ber för näringsliv, kommunhus, skolor, vårdcentraler, hus och områden.
Söndag - Betelkyrkan Hönö. Bön och nattvard.