Betellogga större ruta runt

Bön

Bönen går som en röd tråd genom alla våra samlingar. Den finns med både i gudstjänsterna och i våra mindre samlingar. Vi tror på bönens makt och det är genom bönen vi har gemenskap och samtal med Gud. Det kan ske genom ord, sång, bibelläsning och förbön. Bönen är både för en enskild individ men även något vi gör tillsammans.

Tisdagar 10.00 är det Kraftkällan i Hönö Missionsförsamling som annonseras av både Betelförsamlingen och Missionsförsamlingen.

Onsdagar är den dagen då vi samlas konkret till bön.  Vi träffas i Fyrbåken kl 19:00. Olika veckor har vi olika upplägg som du kan läsa om nedan.

onsdagsbön 2018

Den första onsdagen i månaden, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12:
Fokusområde: våra församlingars verksamhet, våra egna och andras behov.

Den andra onsdagen i månaden, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12:
Storbön där alla församlingar är inbjudna att vara med. 
Vi ber för Guds folk i Öckerö kommun och för Guds rikes utbredande på våra öar, vårt land och församlingarnas missionsengagemang.

Den tredje onsdagen i månaden, 19/9, 17/10, 21/11, 19/12:
Bibelstudium. Vi gräver i Guds Ord med bibellärare Pontus Tunhav, Göteborg.
Teman:
Frälst & förlåten, 19/9
Ett nytt liv i helgelse, 17/10
Ett levande hopp, 21/11 med Joel McInnes.
Ett liv med ett högre syfte 19/12.

Den fjärde onsdagen i månaden, 26/9, 24/10, 31/10 (OBS femte onsdagen i oktober), och 28/11 (december utgår):
Nyhetsbön: På gång i vår kommun, i vårt land och i världen.
Bön utifrån lokala nyheter och annat aktuellt.