Betellogga större ruta runt

Bön

Bönen går som en röd tråd genom alla våra samlingar. Den finns med både i gudstjänsterna och i våra mindre samlingar. Vi tror på bönens makt och det är genom bönen vi har gemenskap och samtal med Gud. Det kan ske genom ord, sång, bibelläsning och förbön. Bönen är både för en enskild individ men även något vi gör tillsammans.

Onsdagar är den dagen då vi samlas konkret till bön.  Vi träffas i Betelkyrkan kl 19:00. Olika veckor har vi olika upplägg som du kan läsa om nedan.

onsdagsbön 2019

FOKUSBÖN
4/9, 2/10, 6/11, 4/12 (Den första onsdagen i månaden)
Vi ber för våra församlingars verksamhet, våra egna och andras behov. Enskild förbön.

STORBÖN
11/9, 9/10, 13/11, 11/12 (Den andra onsdagen i månaden)
Storbön där alla församlingar är inbjudna att vara med. 
Vi ber för Guds folk i Öckerö kommun och för Guds rikes utbredande på våra öar, vårt land och församlingarnas missionsengagemang.

BIBELSTUDIUM
18/9, 16/10, 20/11, 18/12 (Den tredje onsdagen i månaden)
Joel McInnes, m.fl. undervisar i Guds Ord.

NYHETSBÖN
25/9, 23/10, 30/10, 27/11 (Den fjärde onsdagen i månaden)
Vi ber för våra kommunpolitiker i Öcerö kommun, vårt land och för världsläget. Bön utifrån lokala nyheter coh annat aktuellt.

BARN OCH FÖRÄLDRAR
30/10 (Den femte onsdagen i månaden)
Vi ber för våra och andras barn och deras föräldrar.