Betellogga större ruta runt

SÖNDAGSSKOLA

Under pandemin så har vi  Söndagsskola Hemma. Kolla fliken och häng med!

När: Söndagar
Tid: 11:00
Målgrupp: 3-13 år

Varje söndag har vi söndagöndagsskola under gudstjänstent. Vi är med på gudstjänsten ca 15 minuter för att sedan gå en trappa ner där vi firar gudstjänst på barns vis. För de allra minsta finns ett barnrum längst ner i kyrkan där en vuxen kan finnas med och följa med i gudstjänsten och barnen kan leka. Läs mer här.

Under Corona-tid så är upplägget att vi har samling med bibelberättelse. Vi spelar bibelbingo och öppnar bibelbingoaffären. Ibland gör vi någon speciell aktivitet.

Normalt sett ser annars upplägget ut så här:
Varannan vecka har vi storsamling med bibelberättelse, bibelbingo, mm. I bibelbingot vinner man en prispeng som man kan använda till att köpa något från vår bibelbingoaffär. Mycket uppskattat. De äldre, som vill, får vara med att agera i bibelberättelsen. Ibland får de, som vill, även hjälpa de yngre och ibland kan de få små andra uppdrag.

Den andra veckan har vi intressegrupper. Då får man välja på pyssel, kreativt och sport. Exakt vad vi gör i varje grupp kan variera från olika gånger.