Betellogga större ruta runt

SOMMARBIBELSKOLA

Under veckorna 27, 28 och 29 startar vi en Sommarbibelskola för barn och ungdomar!

Tre dagar i veckan, tisdag-torsdag, ses vi i Betel mellan 10:00-12:00 och lär oss mer om Bibeln. Vi går igenom gåvor och tjänster, ber och sjunger lovsånger tillsammans.

Ingen anmälan. Kan du inte vara med alla gånger så var med de dagar du kan. Har du frågor, kontakta vår ungdomspastor.