Betellogga större ruta runt

gUDstjänst online

Nu när alla inte har möjlighet att komma på Gudstjänst så livesänder vi på Facebook. Även du som inte har Facebook kan se dessa filmer. 

Här lägger vi en länk till Gudstjänsterna efter varje söndag.

Söndag 2020-03-29 Andrew Thompson
Söndag 2020-03-22 Filip Larsson
Söndag 2020-03-15 Andrew Thompson

Övrig undervisning

På Facebook finns annan undervisning. Så fort vi hinner kommer det upp länkar här.

2020-03-26 Minipredikan av Andrew Thompson 

Karantänbibelstudium

Andreas Nilsson håller i korta bibelstudium utifrån 1 Petrusbrevet. Det läggs på Facebook. Så fort vi hinner kommer det upp länkar här.

1 Petr. 1:1
1 Petr. 1:2
1 Petr. 1:3
1 Petr. 1:4-5
1 Petr. 1:6-7
1 Petr. 1:8
1 Petr. 1:9
1 Petr. 1:10-11