Betellogga större ruta runt

PLAY/MEDIA

gUDSTJÄNSTEr ONLINE

När vi inte kan fira gudstjänst tillsammans på samma sätt så kan du delta via den digitala gudstjänsten. Här kan du se den senaste gudstjänsten i efterhand.

GUDSTJÄNSTER LIVE PÅ FACEBOOK OCH YOUTUBE.
Varje söndagsgudstjänst livesänds på Facebook och Youtube, 11:00.

Klicka nedan för att komma till våra kanaler. 
Facebook: Betelkyrkan Hönö
Youtube: Betelkyrkan PLAY
 

GUDSTJÄNSTER ONLINE PÅ YOUTUBE
Du som vill se gudstjänsterna i efterhand hittar dem lättast på Youtube.

BIBELSTUDIUM, MINIPREDIKNINGAR & ÖVRIGT
Se och lyssna till Bibelstudium med Andreas Nilsson samt Minipredikan med Andrew Thompson på Youtube. Båda utgår från 1 Petrusbrevet. Även annat, t.ex. Missionsföredrag finns på Youtube.

SÖNDAGSSKOLA HEMMA
Vi har Söndagsskola Hemma, som också finns på Youtube.  Läs mer om Söndagsskola Hemma här.

Klicka på bilden för att komma till vår Youtubekanal.

SOUNDCLOUD
Predikningar från våra söndagsgudstjänster läggs även upp på SoundCloud. 

Klicka på bilden för att komma till SoundCloud.

NÄRRADIO 94.1 MHz
Radio Öckerö sänder Gudstjänst från Betelkyrkan på måndagar 8:45.
Varje vardag mellan 8:15-8:45 sänder de morgonandakter som alla kyrkor turas om att hålla i. Det går även att lyssna på tidigare andakter från arkivet.

Klicka på bilden för att komma till Radio Öckerö.