Betellogga större ruta runt

Smågrupp - vad är det?

Varje människa behöver gemenskap med andra människor. Det är i gemenskapen med andra som den enskilda människan kan utvecklas fullt ut och också själv kunna få vara till nytta för andra. Gemenskapen i församlingen är viktig, men ibland kan det upplevas som att man "försvinner" i den relativt stora skaran människor som kommer på exempelvis en förmiddagsgudstjänst.

En smågrupp består därför av ett mindre antal människor, sällan fler än tolv, som träffas regelbundet för att umgås med varandra, läsa Bibeln och be och på olika sätt vara till stor betydelse för varandra. I den lilla gemenskapen kan varje människa bli "sedd" på ett helt annat sätt och där kan hon också få möjlighet att både ställa sina frågor och bidra med sina kunskaper och gåvor på ett sätt som inte alltid är möjligt i en större gemenskap.

Varje smågrupp leds av en smågruppsledare och består av deltagare som själva har valt att vara med i gruppen. Varje smågrupp är hela tiden öppen för nya deltagare och när gruppen blir för stor delas den i två nya grupper. Smågrupperna i Betel kan se mycket olika ut, både vad gäller form och innehåll. Detta är en naturlig följd av att vi människor är olika och att smågrupperna formas efter dess deltagare. Fokus ligger dock alltid på gemenskapen, samtal/undervisning kring tron och bön/förbön.

Att delta i en smågrupp är öppet för alla, oavsett om man är medlem i Betel eller inte. Om du vill besöka en smågrupp för att själv se vad det innebär att vara med, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra smågruppsledare. Du är alltid välkommen!

För dig som är ungdom

Att vara med i en smågrupp är en värdefull gemenskap i vardagen även för dig som är ung. Vi har några grupper tillsammans med Missionskyrkan för dig i tonåren. 

Vill du gå med i en smågrupp eller starta en egen, kontakta oss.

För dig som är vuxen

Att vara med i en smågrupp är en värdefull gemenskap i vardagen för alla. 

Vill du gå med i en smågrupp eller starta en egen, kontakta oss.