Betellogga större ruta runt

Stickcafé

Varannan onsdag 16:00 träffas alla som vill i Fyrbåken. Stickcafét är ett trevligt sätt att umgås då vi också kan göra en insats för mission.