Betellogga större ruta runt

Torsdagsfika

På torsdagar 10:30 har vi Torsdagsfika. Det är en träffpunkt för alla daglediga där man får fika, gemenskap och samtala om livet. Samtalen kan både vara allvar och skoj. Någon brukar dela ett Guds ord och vi ber för sådant som vi samtalat om. 

Hösten 2019 startar vi 5 september. Välkomna då!