Betellogga större ruta runt

INFO

Anmälan:
Du anmäler dig via denna länk: https://bit.ly/anmalan-konfa
Om du inte hunnit anmäla dig kan du ändå komma till uppstart-samlingen den 2 september 2020, kl 19:00 i Betelkyrkan, och i mån av plats kan du vara med. Så om du glömt anmäla dig, kom i alla fall på första samlingen.
 
Pris:
Konfan kostar 1200 kr, som betalas under höstterminen. I priset ingår en Bibel och ett läger. För att finansiera lägret kan det hända att vi gör någon aktivitet under året. Mer info om läger kommer den 2 september 19:00.
 
Info:
Vi är glada att få annordna en alldeles ny typ av konfa: Intressekonfa med två spår; idrottspåret och musikspåret. Upplägget är så att varannan vecka är det intressegrupper (idrott eller musik) och varannan vecka är det konfans innehåll i kyrkan.
Vi kommer tas emot av nio idrottsföreningar på öarna som introducerar oss för deras idrott och vi får möjlighet att testa på. Betelkyrkans musikråd leder musikspåret, där vi får lära oss att spela olika instrument, samt att spela tillsammans i en grupp. Det kommer bli undervisning om lovsång och tillbedjan och erbjudas möjlighet att vara med i lovsångsteamet vissa söndagar. De som gått musikspåret har hand om all lovsång på avslutningsgudstjänsten i maj.
Varannan vecka är det konfa och då är man i kyrkan. Även detta kommer bli annorlunda än en traditionell konfa. Mer info om detta kommer på uppstartssamlingen den 2 september 2020 kl 19:00 i Betelkyrkan på Hönö.
Under konfan läser du delar av Bibeln själv och skriver lite i en ”andlig dagbok” varje vecka. Där skriver du om var du är i din gudstro, vilka frågor du brottas med för tillfället med mera.
 
För frågor:
Kontakta Andreas Nilsson (nilsson.per.andreas@gmail.com, 076-594 20 42) eller
Patrik Andersson (patrik.andersson0767@gmail.com, 070-598 41 47).

KALENDER