Betellogga större ruta runt

Dehradun

1963 beslutade församlingen att understödja Eric Andreasson som då arbetade på en bibelskola i Madras i södra Indien. Då han flyttade till bibelskolan i Dehradun i norra Indien flyttades underhållet dit och fortfarande 57 år senare finns Betel med och ger ett stöd till bibelskolan i Dehradun. 

För mer info nu kontakta missionsrådet genom:
Enar Olsson
enar.valfrid.olsson@gmail.com