Betellogga större ruta runt

Bibelskola Apostolos

Bibelskola “Apostolos” är en missionsorganisation grundad av pastor Hank Kanters fr Kanada och leds av pastor Danijel Nikolic från Novi Sad, Serbien. Den är numera helt överlämnad till Danijel och de serbiska evangeliska församlingar som utgör huvudman. 
Upplägget är att samla ledare, blivande och befintliga, för att studera bibeln med en praktisk tillämpning. Det sker i lokala församlingar under ca 2 års tid, med undervisning i ca 30 olika ämnen eller områden. Man samlar ledare från olika församlingar i området, som får praktisera det man lär i sin hemförsamling och vardag, med uppföljning vid nästa undervisningsdag några veckor senare. 

Sedan 2010 har verksamheten etablerats och vuxit så att den finns på ett tiotal orter (även i Bosnien) och påverkar hundratals ledare, varav många är yngre. Upplägget är lättillgängligt och resurssnålt, och ger möjlighet till många att växa och utvecklas. Överlåtelsen till att lära känna Gud genom Hans ord och tjäna honom i den helige Andes kraft, gör att skolans påverkan på församling och samhälle är remarkabel. En stor del av dessa fungerande ledare är romer, vilka är de lägsta och mest föraktade i samhället. Rörelsen skapar nya ledare, som verkar och lever på bibliska principer och därmed formar ett friskare samhälle och en levande kyrka. “De sista ska bli de första” sa Jesus.