Betellogga större ruta runt

Om oss

Betelförsamlingen på Hönö bildades 1920 och har därmed funnits i 100 år. Vår nuvarande kyrka byggdes av många frivilliga händer och invigdes i december 1981. Vi har ca 350 medlemmar och bedriver många olika former av verksamhet.

Vi firar gudstjanster och vi möts i mindre så kallade hemgrupper. Vi har återkommande aktiviteter och verksamheter för barn och ungdomar, en grupp som församlingen har definierat som sin främsta målgrupp. Internationellt bedriver vi missionsarbete i flera olika länder. 

Vi vill vara en församling för människor i alla åldrar och livssituationer, men vi har också sagt att vår främsta målgrupp när det gäller prioritering av våra resurser och vår verksamhet är barn och ungdomar. Vi tror att barn och ungdomstiden är den tid då en människa lägger grunden för mycket av sin livsåskådning och sin tro och anser därför att en församling måste satsa på att den åldersgruppen får relevant kunskap om vem Jesus är. 

Även om vi som församling har många olika verksamheter med olika målgrupper, så tror vi inte att kärnan i en församlings liv är verksamhet, utan människors relationer med varandra och med Gud. Ingen människa existerar oberoende av sina medmänniskor och vi tror att Guds tanke för varje kristen är att han/hon ska vara en del av en församling för att vi tillsammans ska kunna förverkliga det som är Guds plan för våra liv och vårt område. 

Betelförsamlingen på Hönö är en pingstkyrka. Det betyder att vi är en fristående församling som utgör en del av den svenska och internationella pingströrelsen. Läs mer här.

Betelförsamlingens övergripande vision bygger på fyra beståndsdelar. Vi vill för det första se en församling där Gud blir ärad, både genom ord och sang, men också genom praktisk handling där vi konkret lever ut det exempel som Jesus själv har visat oss. Vidare vill vi vara en församling som hjälper människor till en personlig relation med Jesus och som erbjuder en gemenskap där vi kan stötta och hjälpa varandra i livets olika situationer. Vi vill också bygga en församling där människor får utrymme att växa, både i andlig mognad men också när det gäller att få använda de gåvor som Gud har utrustat den enskilda människan med. 

Vi sammanfattar vår vision i formuleringen att Betels uppgift är att "ära Gud, att vinna, att vårda och att växa".

Hoppas du hittar vad du letar efter. Hör annars av dig till oss! 

Telefon expedition: 031-96 99 11.
E-post: info@betelkyrkan.nu
Swish-nummer: 123 580 78 70
Bankgiro: 5045-8009

Vision

Vi vill ära Gud.

Vi vill vinna, vårda & växa.

Betel ska vara ett Guds hus för alla som längtar hem.

Sociala medier

Närradio

Klicka på bilden för mer info.