Betellogga större ruta runt

BEHÖVER DU HJÄLP?

Vi i Betelförsamlingen finns till för dig. Du som behöver hjälp med följade:

Hjälp med att handla? 
Ring Martina Ivarsson 0735-45 04 12, ansvarig för hjälpinsatser.

Något du vill vi ska be för? 
Ring John Ivarsson 0709-83 17 54, ansvarig för förbönsteamet.

Någon att prata med? 
Ring Andrew Thompson 0707-67 75 55, föreståndare.

Något annat? 
Ring Andrew Thompson 0707-67 75 55, föreståndare.

Vi vill hjälpa dig med det du behöver.

Vill du vara med att hjälpa?
Ring Martina Ivarsson 0735-45 04 12, ansvarig för hjälpinsatser.