Betellogga större ruta runt

Upprätta människor i din omgivning!

Låt 3-6 ledande förebedjare/själavårdare från  din församling delta i denna pilotkurs! Om ni efter genomgången pilotkurs anser den är användbar, finns det möjlighet att få köpa ett församlingspaket bestående av:

  • Standardiserade föreläsningar
  • Powerpoint-presentationer
  • Ledarhandledning
  • Deltagarmaterial mm.

Då får också din församling ett redskap för att förmedla helande och upprättelse för människor i er närhet.
 

Info och anmälan:
Anmälan kan göras fram till den 19/4 2023. Men notera att det finns ett begränsat antal platser på kursen. Hela förbönsteam anmäler sig som grupp på anmälningsformuläret på länken nedan. Har du frågor? Skriv ett mail till info@logosmedia.se eller ring till Per-Eive Berndtsson på telefon 0733-122221. 
Läs mer och anmäl er på www.logosmedia.se

Ladda ner folder här.

KURSPROGRAM

Lördagen 3 juni
 10.30    Fika med presentation.    
Berättelsen om PU & kursupplägg mm
12.00    Lunch
13.00    Utvecklingen av PU, strategi och metodik
15.00    Fika
15.30    PU-pass nr 1 - Självsnacket
18.00    Kvällsmat
18.45    PU-pass 2  - Gudsbilden
21.30    Öppet kvällsfika
 
Söndagen 4 juni
11.00    Gudstjänst  (fristående PU-predikan)
13.00    Lunch
13.30    Egen tid
15.00    Fika
15.30    PU-pass 3 - Sår & bindningar
18.00    Kvällsmat
18.45    PU-pass 4 - Kristen identitet
21.30    Öppet Kvällsfika
 
 Måndagen den 5 juni
 08.45    Undervisning & praktik
             - Att samverka med den Helige Ande
10.00    Fika
10.30    Undervisning & praktik
            - Att själv börja fungera i gåvorna I
12.30    Lunch
13.30    Egen tid
15.00    Fika
15.30    Undervisning & praktik
            - Att själv börja fungera i gåvorna II
18.00    Kvällsmat
18.45    PU - pass 5 - Andliga naturlagar
21.30    Kvällsfika
 
Tisdagen den 6 juni
 09.00    Hur ber man för människor?
12.30    Hur använder man materialet?
13.00    Lunch
14.00    PU-pass 6 - Vägen till gemenskap           
16.30    (ca)...slut