Betellogga större ruta runt

GE EN GÅVA

Församlingens hela verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Vi tror på de principer om givande som Jesus lärt oss och vi läser om i Bibeln. Vem som vill kan stödja det vi tror på och gör. Vill du ge en gåva finns det flera sätt förutom kollekter som samlas in i gudstjänster.

Swish-nummer: 123 580 78 70
Bankgiro: 5045-8009
Autogiri: Kontakta din bank

"Gud välsignar en glad givare", läser vi i 2 Kor 9 och Han låter sig aldrig bli skyldig något till den som av kärlek ger till Hans verk.

SWISH 123 580 78 70