Betellogga större ruta runt

LEDNING & RÅD

LEDNING

Det yttersta ansvaret för församlingen är delat mellan församlingsledarna och styrelsen. Församlingsledarna har ansvar för omsorg, undervisning och församlingens andliga liv. Styrelsen har ansvar för de ekonomiska och juridiska frågorna.

Församlingsledare
Andrew Thompson, Föreståndare
Peder Granberg, vice Föreståndare
Kjell Englund
Ulf Sennerstam
Birgitta Anhage
Kerstin Olsson
Emma Anhage

Styrelse
Kerstin Olsson, Ordförande
(olsson.evakerstin@gmail.com)
Andrew Thompson, vice ordförande
Hans Anhage
Filip Larsson
Elaine Göransson

RÅD

Vi har i församlingen några olika råd med ansvar för samordning av olika verksamhetsområden.

Ekonomirådet
Sammankallande: Anne-Marie Sörensson
anne-marie@betelkyrkan.nu

Missionsrådet
Sammankallande: Enar Olsson
enar.valfrid.olsson@gmail.com

Musikrådet
Sammankallande: Jan Utbult
jan.utbult@telia.com

Omsorgsrådet
Sammankallande: Jorun Odenslätt
odenslatt@live.se

Ungdomsrådet
Sammankallande: Andreas Nilsson
andreasn@betelkyrkan.nu