Betellogga större ruta runt

LEDNING & RÅD

LEDNING

Det yttersta ansvaret för församlingen är delat mellan församlingsledarna och styrelsen. Församlingsledarna har ansvar för omsorg, undervisning och församlingens andliga liv. Styrelsen har ansvar för de ekonomiska och juridiska frågorna.

Församlingsledare/Äldste
Andrew Thompson, Föreståndare
Peder Granberg
Kjell Englund
Kerstin Olsson
Gunilla Englund
Martin Sörensson
Gunborg Granberg

Hedersäldste
Aste Abrahamsson
Bertil Davidsson

Styrelse
Andrew Thompson, Ordförande
Maud Granberg, 1:e vice Ordförande
Tommy Granberg, 2:e vice Ordförande
Patrik Andersson
Hans Anhage
Ann-Lis Holmdahl
Lloyd Björknes
FL-representant
Dag Göransson (adjungerad)
Carina Davdisson (adjungerad)

RÅD

Vi har i församlingen några olika råd med ansvar för samordning av olika verksamhetsområden.

Ekonomiråd
Sammankallande: Enar Olsson
enar.valfrid.olsson@gmail.com

Diakoniråd
Sammankallande: Gunborg Granberg
gunberg.granberg@gmail.com

Barn & familjeråd
Sammankallande: Emma Anhage
emma@betelkyrkan.nu

Ungdomsråd
Sammankallande: Andreas Märs
andreas.n@betelkyrkan.nu

Missionsråd
Sammankallande: Enar Olsson
enar.valfrid.olsson@gmail.com

Musikråd
Sammankallande: Jan Utbult
jan.utbult@telia.com