Betellogga större ruta runt

LEDNING & RÅD

LEDNING

Det yttersta ansvaret för församlingen är delat mellan församlingsledarna och styrelsen. Församlingsledarna har ansvar för omsorg, undervisning och församlingens andliga liv. Styrelsen har ansvar för de ekonomiska och juridiska frågorna.

Församlingsledare/Äldste
Andrew Thompson, Föreståndare
Kerstin Olsson
Peder Granberg
Kjell Englund
Gunilla Englund
Martin Sörensson
Gunborg Granberg

Hedersäldste
Aste Abrahamsson
Bertil Davidsson

Styrelse
Andrew Thompson, Ordförande
Maud Granberg, 1:e vice Ordförande
Tommy Granberg, 2:e vice Ordförande
Ann-Lis Holmdahl
Lloyd Björknes
Hans Anhage
FL-representant

RÅD

Vi har i församlingen några olika råd med ansvar för samordning av olika verksamhetsområden.

Ekonomiråd
Sammankallande: Enar Olsson
enar.valfrid.olsson@gmail.com

Diakoniråd
Sammankallande: Martina Ivarsson
livars72@gmail.com

Barn & familjeråd
Sammankallande: Emma Anhage
emma@betelkyrkan.nu

Ungdomsråd
Sammankallande: Andreas Märs
andreas.n@betelkyrkan.nu

Missionsråd
Sammankallande: Carina Davidssion
carina@betelkyrkan.nu

Musikråd
Sammankallande: Jan Utbult
jan.utbult@telia.com