Betellogga större ruta runt

LEDNING & RÅD

LEDNING

Det yttersta ansvaret för församlingen är delat mellan församlingsledarna och styrelsen. Församlingsledarna har ansvar för omsorg, undervisning och församlingens andliga liv. Styrelsen har ansvar för de ekonomiska och juridiska frågorna.

Församlingsledare
Andrew Thompson, Föreståndare
Peder Granberg
Kjell Englund
Ulf Sennerstam
Kerstin Olsson
Emma Anhage
Birgitta Anhage

Styrelse
Kerstin Olsson, Ordförande
(olsson.evakerstin@gmail.com)
Andrew Thompson, vice ordförande
Filip Larsson
Patrik Andersson
Hans Anhage
Elaine Göransson

RÅD

Vi har i församlingen några olika råd med ansvar för samordning av olika verksamhetsområden.

Barn & familjerådet
Sammankallande: Emma Anhage
emma@betelkyrkan.nu

Ungdomsrådet
Sammankallande: Andreas Nilsson
andreasn@betelkyrkan.nu

Musikrådet
Sammankallande: Jan Utbult
jan.utbult@telia.com

Ekonomirådet
Sammankallande: Anne-Marie Sörensson
anne-marie@betelkyrkan.nu

Missionsrådet
Sammankallande: Enar Olsson
enar.valfrid.olsson@gmail.com

Omsorgsrådet
Sammankallande: Jorun Odenslätt
odenslatt@live.se