Betellogga större ruta runt

BÖN

Bönen går som en röd tråd genom alla våra samlingar. Den finns med både i gudstjänsterna och i våra mindre samlingar. Vi tror på bönens makt och det är genom bönen vi har gemenskap och samtal med Gud. Det kan ske genom ord, sång, bibelläsning och förbön. Bönen är både för en enskild individ men även något vi gör tillsammans.

Onsdagar är den dagen då vi samlas konkret till bön.  Vi träffas i Betelkyrkan kl 19:00. Olika veckor har vi olika upplägg som du kan läsa om nedan.

BE ATT CORONA SKA GE VIKA

Vi vill uppmana alla att vara med i bön. Varje dag 19:00 stannar vi upp från det vi gör för att ta en stund i bön. Vi ber för läget runt oss, i Sverige och i världen. Vi ber att Corona ska ge vika. Du som vill vara med, ställ ett larm på 19:00 varje dag och var med i en gemensam bön där du befinner dig.

Onsdagsbön - hösten 2020

BÖN
Den första, andra och fjärde onsdagen i månaden har vi bön. Då ber vi för varandra och för olika behov.

BIBELSTUDIUM
Den tredje onsdagen i månaden undervisar Andrew Thompson i Guds Ord.