Betellogga större ruta runt

BÖN
ÖPPEN KYRKA
BIBELSTUDIUM

Öppen kyrka

Öppen Kyrka varje vecka måndag-torsdag mellan 15:00-17:00.

Kom och be, läs Bibeln, samtala, få förbön, drick en kopp kaffe. Någon finns alltid här på plats. Vi sprider ut oss i lokalerna och även tidsmässigt.

Detta kommer vi ha tillsvidare så länge vi tvingas begränsa oss. 

Bibelstudium på Zoom

Varje onsdag har vi bibelstudium på Zoom. Länken mejlas ut. Du som inte får mejl från oss men vill vara med, hör av dig till Emma.
Vi önskar att alla kan gå in på länken 18:45 så att vi hunnit in och testat så det fungerar för alla och att vi kan starta 19:00. Vi satsar på att sluta 20:00. Skulle du behöva gå innan det slutar så är det okej att du går ur zoom-mötet. 
Välkomna med!

Bönen går som en röd tråd genom alla våra samlingar. Den finns med både i gudstjänsterna och i våra mindre samlingar. Vi tror på bönens makt och det är genom bönen vi har gemenskap och samtal med Gud. Det kan ske genom ord, sång, bibelläsning och förbön. Bönen är både för en enskild individ men även något vi gör tillsammans. Normalt sett ser det ut så här:

  • Onsdagar är den dagen då vi samlas konkret till bön.  Vi träffas i Betelkyrkan kl 19:00. Olika veckor har vi olika upplägg som du kan läsa om nedan.
  • På söndagar innan gudstjänst, 10:30, samlas vi för bön i Fyrbåken. 
  • Under hösten 2020 har vi bön i kyrkan varje vardagskväll mellan 19:00-20:00. Välkomna att vara med. Du som inte kan komma till kyrkan vill vi uppmuntra att vara med i bön hemifrån, samma tid. 

Onsdagsbön

BÖN
Den första, andra och fjärde onsdagen i månaden har vi bön. Då ber vi för varandra och för olika behov.

BIBELSTUDIUM
Den tredje onsdagen i månaden undervisar Andrew Thompson i Guds Ord.

BE ATT CORONA SKA GE VIKA

Vi vill uppmana alla att vara med i bön. Att stanna upp en stund i vardagen och vara med att be för läget runt oss, i Sverige och i världen, att Corona ska ge vika.