Betellogga större ruta runt

BÖN

Bönen går som en röd tråd genom alla våra samlingar. Den finns med både i gudstjänsterna och i våra mindre samlingar. Vi tror på bönens makt och det är genom bönen vi har gemenskap och samtal med Gud. Det kan ske genom ord, sång, bibelläsning och förbön. Bönen är både för en enskild individ men även något vi gör tillsammans.

BIBEL & BÖN med soppa

Onsdagar 18:00
På onsdagar samlas vi för Bibel & bön. Vi startar 18:00 med att äta soppa tillsammans. Vi går sedan över till bibelstudium och bön. Vi håller på till ca 20:00. En gång i veckan delar vi nattvard.