Betellogga större ruta runt

BÖN

Bönen går som en röd tråd genom alla våra samlingar. Den finns med både i gudstjänsterna och i våra mindre samlingar. Vi tror på bönens makt och det är genom bönen vi har gemenskap och samtal med Gud. Det kan ske genom ord, sång, bibelläsning och förbön. Bönen är både för en enskild individ men även något vi gör tillsammans. Normalt sett ser det ut så här:

  • Onsdagar är den dagen då vi samlas konkret till bön.  Vi träffas i Betelkyrkan kl 19:00. Olika veckor har vi olika upplägg som du kan läsa om nedan.
  • På söndagar innan gudstjänst, 10:30, samlas vi för bön i Fyrbåken. 
  • Under hösten 2020 har vi bön i kyrkan varje vardagskväll mellan 19:00-20:00. Välkomna att vara med. Du som inte kan komma till kyrkan vill vi uppmuntra att vara med i bön hemifrån, samma tid. 

BIBEL & BÖN

Onsdagar 19:00
På onsdagar samlas vi för Bibel & bön. Det blir ett kortare bibelstudium och vi ber tillsammans.