Betellogga större ruta runt

BÖN

Bönen går som en röd tråd genom alla våra samlingar. Den finns med både i gudstjänsterna och i våra mindre samlingar. Vi tror på bönens makt och det är genom bönen vi har gemenskap och samtal med Gud. Det kan ske genom ord, sång, bibelläsning och förbön. Bönen är både för en enskild individ men även något vi gör tillsammans.

BIBEL & BÖN

Onsdagar 19:00
På onsdagar samlas vi för Bibel & bön. Vi startar 19:00 med ett kortare bibelstudium och går sedan över i bön. 

GEMENSAM BÖN 2023

Under hela 2023 samlas vi första söndagen i månaden 18:00 för bön i våra kyrkor. (OBS, i januari är det andra söndagen.) 

Varmt välkomna att vara med!