Betellogga större ruta runt

GE EN GÅVA

Församlingens hela verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Vi tror på de principer om givande som Jesus lärt oss och vi läser om i Bibeln. Ekonomiska medel gör att vi kan växa. Vem som vill kan stödja det vi tror på och gör. Vill du ge en gåva finns det flera sätt förutom kollekter som samlas in i gudstjänster. Märk din insättning med "GÅVA". Vill du ge till vårt missionsarbete, märk det istället med "MISSION". 

BANKÖVERFÖRING
Vi rekommenderar att ge regelbundet. Det enklaste är då att du gör en stående överföring från din bank till församlingens konto: 
SEB 5191-10 033 05

SWISH
Du som vill sätta in en summa kan göra det på swishnummer: 
123 580 78 70
Se längre ner för fler riktade swishnummer.

BANKGIRO
Du kan också föra över en summa via församlingens bankgiro:
5045-8009

AKTIEUTDELNING
Om du äger aktier i ett börsnoterat bolag som står på ett vp-konto eller en vanlig depå eller om du är delägare i ett fåmansbolag, kan du skattefritt skänka aktieutdelningen till Betelförsamlingen. Som ideell organisation behöver Betelförsamlingen inte betala skatt på gåvan. Du kan även skänka aktier till Betelförsamlingen som i sin tur säljer aktierna utan att behöva betala vinstskatt. Kontakta din bank för mer information om hur du går till väga. 

MINNESGÅVA VID BEGRAVNING
Om du önskar att rikta minnesgåvor vid en begravning till Betelförsamlingens arbete går det bra. Vi ordnar i så fall information och tackbrev. 

"Gud välsignar en glad givare", läser vi i 2 Kor 9 och Han låter sig aldrig bli skyldig något till den som av kärlek ger till Hans verk.

FÖRSAMLINGEN
123 580 78 70

MISSION
123 139 78 84

BYGGNADSFOND
123 184 53 46


Vem ger du din kyrkoavgift till?

Visste du att du kan ge din kyrkoavgift till Betelförsamlingen och Pingst FFS? Om du inte betalar någon kyrkoavgift kan du ändå välja att börja göra det till Pingst. Du som betalar till Svenska kyrkan kan välja att styra om dina pengar till Pingst. Vill du fortsätta betala till Svenska kyrkan och även till Pingst, kan du även göra det så.  Vill du undvika att betala dubbla avgifter måste du gå ur Svenska kyrkan. Det ska göras skriftligt senast 31 oktober, till din församling i Svenska kyrkan.

Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst, det är ett passivt givande utöver ditt aktiva givande och kräver inga återkommande gärningar. Allt som behövs är ett medgivande från dig, sen sköter Skatteverket resten. För medgivande och mer information läs pingst.se/kyrkoavgift. När du ger din kyrkoavgift till Pingst går 7 av 10 kronor till Betelförsamlingen och 3 till Pingst FFS.

Fyll i blankett digitalt här.

Kontakta oss på kontoret om du behöver hjälp.