Betellogga större ruta runt

INDIEN - NAGALAND

Nagaland är en delstat i nordöstra Indien på gränsen till Burma med ca 3 miljon invånare, fördelade på 16 stammar. Innan folket i Nagaland blev kristna var de huvudjägare. Det officiella språket är engelska, som även all undervisning på skolan hålls på.

Betelförsamlingen har varit engagerad i detta arbete sedan 1980-talet. “Nagaland Bible College” har en stark missionsinriktning och har under det senaste läsåret haft 80 elever, varav hälften åtnjutit fri undervisning genom bidrag från församlingar i Sverige.  Skolan startades på 1970-talet av en av pingstpionjärerna i landet, pastor Chuba Ao, för att ge möjligheter åt de som inte hade ekonomiska möjligheter att gå på en bibelskola, men som hade en kallelse från Herren till heltidstjänst i Guds rike. Hans dotter Sentila Ao är nu rektor för skolan. Mer än 800 ungdomar har gått på skolan och arbetar nu i Nagaland, andra delstater eller i grannländerna. Skolan är också ansvarig för missionssatsningar och församlingsplantering bland teplockarna i grannstaten Assam där majoriteten är hinduer.

Eleverna kan välja olika kurser från en grundkurs på ett år till en masterutbildning.  Några av eleverna kommer från olika stammar i Nagaland, men de flesta kommer från omgivande stater och länder där majoriteten är hinduer, buddister och muslimer. Skolan har fått ett ännu starkare missionsfokus genom den interkulturella kurs på sex månader som startades förra hösten med 18 elever. Betel fanns med och bidrag till bygget av de nya lokalerna där två våningar står klara.

På området finns även en grundskola med 400 elever. De flesta kommer från området runt skolan, men en del, som bor på internatet, kommer från fattiga byar och får här en bra utbildning upp till åk 11. Eleverna på NRC brukar ha de bästa skolresultaten i hela Nagaland.