Betellogga större ruta runt

SERBIEN

NOVI SAD

Sedan slutet av 1980-talet har Betelförsamlingen haft en vänförsamlingskontakt med en evangelisk församling i Novi Sad, Serbiens näst största stad, ca 8 mil nordväst om huvudstaden Belgrad. Vi ger ekonomiskt stöd till Monika Vasiljevic, som arbetar med Scripture Union, Serbien. Hon anordnar läger, ungdomssamlingar, ledarträffar och olika satsningar för unga människor på väg till tro eller växande i sin tro och tjänst. 

Bibelskolan Apostolos

Sedan några år ger vi ekonomiskt stöd till bibelskolan “Apostolos”, som leds av pastor Danijel Nikolic från Novi Sad. Upplägget är att samla ledare, blivande och befintliga, för att studera bibeln med en praktisk tillämpning. Det sker i lokala församlingar under ca 2 års tid, med undervisning i ca 30 olika ämnen eller områden. Man samlar ledare från olika församlingar i området, som får praktisera det man lär i sin hemförsamling och vardag, med uppföljning vid nästa undervisningstillfälle några veckor senare. 
Verksamheten har vuxit och finns nu på flera orter i hela Serbien (även i Bosnien) och påverkar hundratals ledare. De flesta eleverna/ledarna är unga och en majoritet är romer, som är den lägsta och mest föraktade gruppen i samhället.

Danijel Nikolic berättar lite om sitt arbete

”Arbetet växer och vi har elever på många platser i Serbien, som jag regelbundet besöker. Vi har nu 60 elever som studerar på heltid och 10 distanselever, som inte alltid kan vara med på grund av sina arbeten. I städerna Sabac och Ruma i västra Serbien undervisar jag i två kyrkor, en av dem med romer som medlemmar.  Apologetik är det ämne som vi jobbar med nu då det är viktigt att eleverna kan försvara och förklara sin tro då de möter människor som söker. Detta är ett fantastiskt ämne där eleverna får möjlighet att testa sina kunskaper.
 I Vranje och Pirot södra Serbien har ämnet varit Jesu liv och verksamhet. Här har vi 20 elever som är romer och några levande växande församlingar.
I Bosnien har 9 elever tagit sin examen och tre av dem ger jag nu djupare bibelundervisning för att de i framtiden ska tjäna i uppgiften som pastorer. De får också undervisning och träning I att predika.
Vi har även öppnat nya centra I Kikinda och Kaljevo med 13 elever.
Tack för ert stöd ekonomiskt och I bön som gör det möjligt för oss att förbereda och träna en ny generation ledare i kyrkan i Serbien.”

           Vad tycker eleverna?

Bibelskolan har hjälpt mig att tjäna i församlingen på ett bättre sätt. Jag har upptäckt de gåvor som Gud har gett mig då det gäller evangelisation och lovsång. Jag vill att Gud ska använda mig så att jag kan hjälpa pastorn och församlingen i Ruma.  
Marjan Ivanov

Skolan har get mig en ny erfarenhet då det gäller teologiska kunskaper och hur jag ska använda mig av dem i min tjänst. Ett stort tack till Daniel Nikolic som hjälpt mig att förstå Bibeln bättre och att jag inte behöver vara rädd att misslyckas när jag är använd av Gud.
Marina Ivanov

Bibelskolan har hjälpt mig att bättre använda mina gåvor i tjänst för Herren. Jag har lärt mig mycket då det gäller evangelisation, predikan och hur man startar en hemgrupp. Ett tack till min pastor som låtit mig få gå på skolan och till broder Daniel för allt han har lärt mig då det gäller att arbeta för Guds församling.
Zoran Gaja