Betellogga större ruta runt

ETIOPIEN

På våren 2012 startade på ett Språkutvecklings- och bibelöversättningsprojekt för nyangatomfolket i Etiopien. Det finns nu stora möjligheter att de snart ska kunna få ett skriftspråk, lära sig läsa, kunna trycka upp egna berättelser och  få Bibeln översatt. Innan språket är format, har ändå ljudfiler på nyangatomspråket kunnat ges ut. Markus, Lukas, Johannes och Apostlagärningarna finns nu att lyssna på i mobilen och i soldrivna spelare. Jesusfilmen har fått tal på nyangatom och visats för många. Samtidigt pågår arbetet med övriga böcker i Nya testamentet. Svensk kontaktperson för projektet är sedan sju år, Enar Olsson. Sedan 2019 finns Betelförsamlingen med och stöder projektet.

När du läser den här texten betyder det att du en gång fick lära dig bokstäverna, men inte bara det, du fick också lära dig att läsa på svenska. Samma bokstäver används på andra språk, men det är inte säkert att du kan det språket och då blir innehållet ändå obegripligt.
Så är det för folkgruppen nyangatom, ett nomadfolk som bor i de torra halvökenområdena i sydvästra Etiopien och i Sydsudan.  Basen i deras försörjning är kor och getter, men de odlar även sorgum, majs, tobak och bönor under regntiden. Tillgången på vatten är begränsad och området drabbas ofta av torka. Antalet nyangatom har tredubblats under de senaste 30 åren och är nu 40.000 i Etiopien och minst lika många i Sydsudan. Men de kan inte läsa på sitt eget språk, för de saknar skriftspråk och de flesta är analfabeter.
Svenska missionärer kom till detta område för 50 år sedan. De började med att bygga skolor, dispensärer och vägar. Man lärde folket att odla och att bevattna. Genom missionen fick man utbildning och församlingar grundades. Sedan stannade utvecklingen av. Missionärerna fick lämna landet, då det blev politisk oro under många år Men drömmen om att kunna läsa på sitt eget språk levde kvar. Några försök att påbörja ett språkprojekt har gjorts under de senaste 30 åren, men har fått avbrytas av olika anledningar.
På våren 2012 startade på nytt ett Språkutvecklings- och bibelöversättningsprojekt för nyangatomfolket. Så nu finns det stora möjligheter att de ska kunna få ett skriftspråk, lära sig läsa, kunna trycka upp egna berättelser och att få Bibeln översatt. Vill du vara med och göra det möjligt?
Projektet är ett samarbete mellan Pingströrelsen i Etiopien och Pingstkyrkan i Jönköping, samt SIL, som arbetar med ett 20-tal liknande projekt bara i Etiopien. Att översätta Bibeln till ett språk som inte har ett eget skriftspråk är ett omfattande arbete och det tar tid. Nyangatom är ett tonspråk och först efter att ljuden analyserats och omvandlats till bokstäver kan man börja trycka och distribuera texter, och att lära folket att läsa och skriva på sitt eget språk. Innan språket är format, har ändå ljudfiler på nyangatomspråket kunnat ges ut. Markus, Lukas, Johannes och Apostlagärningarna finns nu att lyssna på i mobilen och i soldrivna spelare. Samtidigt pågår arbetet med övriga böcker i Nya testamentet. Svensk kontaktperson för projektet är sedan sju år, Enar Olsson.

Missionsföredrag - Folket utan bokstäver

Enar och Kerstin Olsson tar oss med till Omodalen i Etiopien.