Betellogga större ruta runt

INDIEN - DEHRADUN

1963 beslutade församlingen att understödja Eric Andreasson som då arbetade på en bibelskola i Madras i södra Indien. Då han flyttade till bibelskolan i Dehradun i norra Indien flyttades underhållet dit och fortfarande 57 år senare finns Betel med och ger ett stöd till bibelskolan i Dehradun. 

Doon Bible College firade 75-årsjubileum 2019. Skolan startades av Harry Liddle och 1949 kom de svenska missionärerna Åke Orrbeck och Ture Bilds till skolan som allt sedan dess har haft en nära relation till pingstförsamlingar i Sverige. Många kristna ledare har fått sin utbildning på Doon Bible College som har betytt och betyder mycket för arbetet främst i norra Indien.

För mer info nu kontakta missionsrådet genom:
Enar Olsson
enar.valfrid.olsson@gmail.com