Betellogga större ruta runt

OM OSS

VILKA ÄR BETELKYRKAN?

Betelförsamlingen på Hönö är en pingstkyrka. Vi är människor med olika bakgrund som vill tillhöra en gemenskap där Jesus står i centrum. Vi är människor som både följt Jesus i många år och som nyss blivit nyfikna på vem Jesus är. Vi har valt att följa Jesus och vill ära Gud. I tro och beroende av Gud vill vi växa inåt och utåt, vårda till hela människan och vinna till Hans kärlek, och därmed ära Honom som gett sitt liv för oss.

Vi firar gudstjänster och vi möts i mindre smågrupper. Vi har återkommande aktiviteter och verksamheter för barn och ungdomar, en grupp som församlingen har definierat som sin främsta målgrupp. Internationellt bedriver vi missionsarbete i flera olika länder. 

Vi vill vara en församling för människor i alla åldrar och livssituationer, men vi har också sagt att vår främsta målgrupp när det gäller prioritering av våra resurser och vår verksamhet är barn och ungdomar. Vi tror att barn och ungdomstiden är den tid då en människa lägger grunden för mycket av sin livsåskådning och sin tro och anser därför att en församling måste satsa på att den åldersgruppen får relevant kunskap om vem Jesus är. 

Även om vi som församling har många olika verksamheter med olika målgrupper, så tror vi inte att kärnan i en församlings liv är verksamhet, utan människors relationer med varandra och med Gud. Ingen människa existerar oberoende av sina medmänniskor och vi tror att Guds tanke för varje kristen är att han/hon ska vara en del av en församling för att vi tillsammans ska kunna förverkliga det som är Guds plan för våra liv och vårt område. 

HISTORIA

Betelförsamlingen på Hönö bildades 1920 och har därmed funnits i 100 år. Du kan läsa mer om vårt 100-årjubileum här.
Vår nuvarande kyrka byggdes av många frivilliga händer och invigdes i december 1981. Vi har ca 330 medlemmar och bedriver många olika former av verksamhet.

PINGST Fria Församlingar i Samverkan

Betelförsamlingen på Hönö är en pingstkyrka. Det betyder att vi är en fristående församling som utgör en del av den svenska och internationella pingströrelsen. Läs mer om Pingst FFS här.