Betellogga större ruta runt

MISSION

Mission betyder uppdrag eller uppgift. Som kristna, och därmed efterföljare till Jesus Kristus, har vi fått ett stort uppdrag: att leva ut Hans liv och föra Hans budskap till alla folk, stammar, länder och språk. Det är en uppgift som Jesus tydligt gav oss i sin missionsbefallning och i allt han gjorde och sa bekräftades betydelsen och värdet av att göra gemensam sak med Honom som Herre och världens Frälsare. Kristus dog för alla, hela världen och dess synder. Frälsning är ordnad för var och en som tror, oavsett var man bor eller bakgrund. Hela Bibeln är Guds kärleksbrev till oss, och Han har valt att samarbeta med oss för att få sin kärlek ut och fram till alla människor. Mission har alltid två viktiga be att stå på: budskapet om Jesus till alla folk genom de goda nyheterna, samt genom goda gärningar. 

Gud har omsorg om hela människan. Mission är att sträcka sig ut och förverkliga Hans kärlek i både handling och ord. Alla humanitära insatser, kort- och långsiktiga, är sådana kärlekshandlingar. Ex sjukhus. Likaså är församlingsbyggen och bibelskolor en andlig bas för Hans rike och vilja förverkligad lokalt. Därför är Betelförsamlingen med i missionsuppdraget, som en kristen gemenskap av olika människor, med olika missionsområden vi ger gåvor till och arbetar för. Mest är det långsiktiga stödet till församlingar och organisationer det som vi arbetar med. Och det största fokuset ligger på utbildning, där unga och nya ledare utgör målgruppen. Genom t ex bibelskolor skapar vi utrymme för växt och framtidshopp till en positiv utveckling i länder och områden. 

Men uppdraget gäller även personligt, i våra egna liv och vardag. Därför syftar även gudstjänster och församlingsliv till att stärka & uppmuntra var och en personligt att vara vardags-missionär. Vi ber med och för varandra i uppdraget. Och för den som upplever en längtan och kallelse till yttre missionsuppdrag ger vi möjlighet att pröva sin kallelse, på hemmaplan och genom möjlighet till ett ekonomiskt stöd man kan söka från ungdomsfonden församlingen har.

Gud är en utsändande Gud som själv har gått ut (läs t ex Johannesevangeliet 3:16). Vi får vara en del av Hans kärleksfulla räddningsplan.