Betellogga större ruta runt

BARNENS GUDSTJÄNST

När: Söndagar - håll utkik när vi startar upp för hösten
Tid: 11:00
Målgrupp: 4-13 år

Varje söndag startar vi tillsammans med hela församlingen i kyrksalen då vi riktar blicken mot Jesus tillsammans i genemsam tillbedjan. Efter en stund går vi ner med barnen då vi fortsätter med barnens gudstjänst. Vi delar in oss i två grupper.

KIDS 4 år - åk 3
Barn från ca 4 år och upp till hela lågstadiet är med i gruppen KIDS. Där har vi samling med bibelberättelse. Vi spelar  bibelbingo där man vinner man prispengar som man kan använda till att köpa något från vår bibelbingoaffär. Ibland gör vi någon annan lek eller aktivitet.

TWEENS åk 4-6
När man går i mellanstadiet är man med i gruppen TWEENS. Där utforskar vi mer vad Biblens berättelser har att säga till oss idag och vad det betyder för mig. Vi gör även någon lek, tävling eller annat skoj.

Mot slutet av gudstjänsten går vi tillbaka till kyrksalen där vi avslutar gudstjänsten tillsammans med resten av församlingen.

MINI 0-3 år
För de allra minsta finns ett barnrum längst ner i kyrkan där en vuxen kan finnas med och följa med i gudstjänsten och barnen kan leka. Läs mer här.