Betellogga större ruta runt

BIBELUTDELNING

Vi erbjuder alla som går i mellanstadiet en Bibel. Denna Bibel är skriven på lättare svenska så att mellanstadiebarn (och andra) ska ha lättare att förstå. Inför varje bok finns en introduktion med bakgrundsfakta om boken samt personbeskrivningar på huvudpersonerna med bilder. 

Bibelutdelningen sker en gång per år. Vill du ha Bibeln men har missat utdelningen så hör av dig till emma@betelkyrkan.nu så löser vi det.