Betellogga större ruta runt

Gå en kurs i andlig friskvård

Att äta nyttigt, motionera, att inte stressa och få tillräckligt med sömn… är viktiga hälsoråd som vi möts av. Allt detta utgör en del av basen för ett hälsosamt liv. Men livet har ju som bekant fler dimensioner än vårt fysiska välbefinnande. Personlighetens Upprättelse är en friskvårdskurs som utvecklas i ett team där såväl präst, läkare som psykolog har ingått.
Inom vården betonas allt mer ett holistiskt sätt att se på människans livssituation, där kroppen, själen och den psykosociala miljön tillsammans samverkar till människans hälsa. Kursen Personlighetens Upprättelse utgår från denna helhetssyn på människan, men lägger till en andlig dimension. Man skulle kunna säga att kursinnehållet finns någonstans i gränslandet mellan medicin, psykologi och teologi.
Kursen Personlighetens Upprättelse handlar om att det finns befrielse från de negativa händelser i våra liv, som kanske har skapat sår, rädslor, besvikelse, brist på självförtroende och som bäddar för många fysiska sjukdomar. Men i kursen ges också många verktyg till hjälp för att leva ett hälsosamt liv.
 

Info och anmälan:
Anmälan sker snarast genom att sända ett mail senast den 26 januari med nedanstående uppgifter till: info@betelkyrkan.nu.
Kursavgiften är 400 kr (inkl moms) och betalas kontant eller via swish vid första kurstillfället. Kaffe/te, tilltugg vid varje samling och allt material, ingår i priset. Vi har ett begränsat antal platser.
Om du undrar över något, kan du ringa till
Kerstin Olsson på 0733-437051
Johan Zackrisson på 0735-714415
Andrew Thompson på 0707-677555

Läs foldern här

I samarbete med:

KURSPROGRAM

Vi börjar kursen lördagen den 3/2 2024. Varje samling kommer att börja med fika och gemenskap, därefter sjunger vi några sånger, följt av undervisning. Samlingen avslutas med att var och en som vill erbjuds personlig förbön eller ett personligt samtal, av utbildade ledare.

Lördagen 3 februari 
9.30 – 10.00  Introduktion till kursen, samt presentation, inklusive fika
10.00 - 11.20    Föreläsning, mm
11.20 – 12.20    Möjlighet till samtal, rådgivning med utbildade ledarteam

14.30 -15.00     Möjligheter att ställa frågor om föregående samling, kort info om kommande samling samt fika
15.00 – 16.20    Föreläsning, mm
16.30  - 17.20    Frivilligt samtal, rådgivning med utbildade ledarteam
 
17.30 – 18.15    Möjligheter att ställa frågor om föregående samling, kort info om kommande samling samt fika
18.15 -  19.45    Föreläsning mm
19.45 – 21.00    Möjlighet till samtal, rådgivning med utbildade ledarteam

Söndagen 4 februari
16:00 Gudstjänst med fristående PU-predikan. Predikan ingår som en del av kursen men alla är välkomna på denna del.

Lördagen 10 februari  
10.00 – 10.30  Introduktion till kursen, samt presentation, inklusive fika
10.30 - 11.50    Föreläsning, mm
11.50 – 12.50    Möjlighet till samtal, rådgivning med utbildade ledarteam
 
14.30 -15.00     Möjligheter att ställa frågor om föregående samling, kort info om kommande samling samt fika
15.00 – 16.20    Föreläsning, mm
16.30  - 17.20    Frivilligt samtal, rådgivning med utbildade ledarteam
 
17.30 – 18.15    Möjligheter att ställa frågor om föregående samling, kort info om kommande samling, kursutvärdering samt fika
18.15 -  19.45    Föreläsning, mm
19.45 – 21.00    Möjlighet till samtal, rådgivning med utbildade ledarteam