Betellogga större ruta runt

SMÅGRUPPER

Varje människa behöver gemenskap med andra människor. Gemenskapen i församlingen är viktig därför tror vi även på att samlas i mindre grupper, utöver när vi samlas för gudstjänst. Inom Pingst kallar vi det för Smågrupper.

En smågrupp består av ett mindre antal människor som träffas regelbundet för att dela livet och umgås med varandra, läsa Bibeln och be och på olika sätt vara till stor betydelse för varandra. I den lilla gemenskapen kan varje människa få möjlighet att ställa sina frågor och bidra med sina kunskaper och gåvor på ett sätt som inte alltid är möjligt i en större gemenskap.

Varje smågrupp är hela tiden öppen för nya deltagare och när gruppen blir för stor delas den i två nya grupper. Smågrupperna är öppna för alla, oavsett ålder, som söker en kristen gemenskap. Om du vill komma med i en smågrupp, kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att du ska hitta din grupp.