Betellogga större ruta runt

UNGDOMSFONDEN

Vi tycker det är jätteroligt när unga människor väljer att gå bibelskola, åka på missionsresa, eller på andra sätt bidra till Guds rikes utbredande. Därför har vi i församlingen en fond där du som ungdom kan ansöka om ekonomiskt stöd för sådana verksamheter. Vi vill gärna uppmuntra och stötta dig, både andligt och praktiskt! 

Kontakta vår ungdomspastor eller församlingens styrelse om du vill veta mer.

Ungdomsfondens mål och syfte:

  • Vi vill uppmuntra ungdomar och unga vuxna med församlingsanknytning att gå bibelskola, åka på missionsresa, eller på andra sätt lägga en del av sitt liv på Gud genom att sponsra dem ekonomiskt.
  • Vi vill skapa en naturlig kontakt mellan församlingen och den sponsrade ungdomen under bibelskoleåret/ missionsresan och på så vis uppmuntra församlingens givande till mission och ungdomsfonden.
  • Vi vill uppmuntra församlingens ungdomar att engagera sig ideellt i församlingen under sitt bibelskoleår och på så vis få använda sina gåvor och nya lärdomar praktiskt.