Betellogga större ruta runt

SÅNG & MUSIK

I Betelförsamlingen har vi ett rikt och varierat musikliv. Fokus för församlingens sång och musik ligger främst på söndagarnas gudstjänster men även andra samlingar innehåller ofta sång- och musikinslag.

I våra gudstjanster är det alltid mycket musik, främst är det församlingens egna medlemmar som medverkar. För det mesta är det ett mindre team som tar hand om musiken på gudstjansten men ibland kan det även vara en ensam musiker. Vi har inte några "fasta konstellationer" utan sammansättningen varierar från gång till gång. Vid större högtider som t.ex. påsk och första advent medverkar ofta en kör bestående av församlingsmedlemmar och andra som gillar att sjunga. Lite då och då är barnen med och sjunger.

På våra gudstjänster försöker vi blanda nyare och äldre sånger så att alla gudstjänstbesökare skall känna sig delaktiga. De allra flesta sångerna sjungs på svenska. Församlingen har som målsättning att många skall få möjlighet att växa i sina gåvor. Både ungdomar och äldre medverkar som musikansvariga.

Någon gång i månaden har vi Cafékväll i Fyrbåken där besökande sångare och musiker medverkar.

Är du intresserad av att få vara med och spela/sjunga i Betel eller bara vill veta mer, kontakta musikrådet genom Jan Utbult på: jan.utbult@telia.com.