Betellogga större ruta runt

STUDIEFÖRBUNDET BILDA

Flera av våra samlingar och aktiviteter görs i samarbete med studieförbundet Bilda.
Läs mer om Bilda på bilda.nu.


GDPR/Behandling av personuppgifter

Några av våra verksamheter sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. Uppgifter om dig som är deltagare skickas vidare till Bilda som underlag, enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. Läs mer om hur Bilda samlar in uppgifter och hur länge de sparas på bilda.nu/dataskydd.