Betellogga större ruta runt

VÅR TRO

GUD
Vi tror på en enda helig, god och allsmäktig Gud som har skapat allt. Vi tror på och tillber Gud som treenig; ett enda gudomligt väsen, i tre personer – Fadern, Sonen, och den helige Ande.

MÄNNISKAN
Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och likhet. Därför har varje människa ett oändligt och okränkbart värde. Vi tror också att varje människa har syndat mot Gud och därför behöver bli räddad från syndens makt och konsekvenser.

JESUS
Vi tror att Jesus Kristus är Guds Son av evighet, som blivit människa genom jungfrun Maria för att bära världens synd i sin kropp när Han dog på ett kors i vårt ställe. Vi tror också att Han besegrade döden genom att uppstå igen på den tredje dagen. Tack vare Jesu offer finns det räddning för varje människa som hoppas på Honom.

ANDEN
Vi tror att Guds Ande från och med pingstdagen är utgjuten över varje kristen. Han är Hjälparen som leder oss i vardagen och riktar våra blickar mot vår Frälsare, Jesus. Vi tror också att den helige Ande vill uppfylla och utrusta den enskilde kristne med gåvor som profetia, tungotal och helande, till församlingens uppbyggnad.

DOPET
Vi tror att varje människa som tror på Jesus som Herre och Frälsare behöver bli döpt till Honom i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dopet är det yttersta tecknet på att du tillhör Jesus. Genom att döpas dör du med Honom bort från ditt gamla liv och uppstår med Honom till ett nytt liv, som en del av Guds församling över hela jorden.

FÖRSAMLINGEN
Vi tror att Jesus bygger sin kyrka över hela jorden och att den består av varje människa som litar på Jesus för sin frälsning. Vi tror också att den lokala församlingen är livsviktig för den enskilde kristnes tro. Det är i den lokala församlingen vi döps, undervisas, tillber, lovsjunger, firar Herrens nattvard och växer i tro.

BIBELN
Vi tror på Bibeln som Guds Ord. Bibeln är skriven av olika människor i olika tider och situationer, men utandad och inspirerad av Gud. Därför är den sann och trovärdig i allt vad den lär, och ”nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet” (2 Tim. 3:16). Bibeln är tillräcklig för varje kristen, och fullständig i bemärkelsen att ingen ytterligare uppenbarelse eller skrift behövs för att förmedla Guds vilja till oss människor. All profetia, förkunnelse och teologi är underordnad Skriften eftersom den är vår högsta, och enda Gudsinspirerade, auktoritet.

UPPSTÅNDELSEN
Vi tror och väntar på de dödas uppståndelse, att Jesus Kristus en dag skall komma tillbaka för att hämta de troende till sig, och upprätta nya himlar och en ny jord där ondskan för evigt är utplånad.