Betellogga större ruta runt

SOMMARCAFÉ
med
GUDSTJÄNST

SOMMARCAFÉ MED GUDSTJÄNST 17:00-20:00

Välkomna på Sommarcafé i Betelkyrkan! Vi har öppet varje söndag från 16 juni till 18 augusti mellan 17:00-20:00. Här kan du köpa olika godsaker och för barnen finns hoppborgen uppe varje söndag (förutom vid dålig väder.)

Denna sommar testar vi ett nytt upplägg på sommarkvällarna. Många funderar på vad det innebär att ha cafégudstjänst. Vi tänker så här; vi testar oss fram med utgångspunkten som följande: Vi har en löst sammansatt ram med några punkter under kvällen. Allt kommer rymmas under temat ”Vad vi sett och hört” från Apg 4:20. Vår önskan med dessa kvällar att levandegöra vittnesbördet om vad Gud genom Jesus har gjort och fortfarande gör i människors liv.

Det kommer finnas varierande inslag under kvällen: Intervju/vittnesbörd, sång och musik, predikan. Den stora skillnaden är att det inte kommer vara ett program i ett streck som vi är vana vid utan det kommer finnas pauser mellan inslagen. I dessa pauser kommer det finnas möjlighet att bygga relationer och prata med våra gäster samt dela våra egna vittnesbörd kring bordet. Det blir en mer interaktiv gudstjänst.
Detta går hand i hand med vi vision att bygga ett gemensamt hem, erfara Guds rike tillsammans och evangelisera naturligt.

Under kvällen kommer det vara caféförsäljning med ett brett sortiment. För att detta ska fungera bra krävs det att vi tänker att vi har en betjänande inställning att vi gör det för andra och tar tid att prata med de som kommer. För att det ska fungera praktiskt krävs att vi som kan kommer tidigare och hjälper till, t.ex med hoppborgen, och hjälper till efteråt. Att vi ser det som en missionssatsning under sommaren.

Vi kommer få besök av olika människor, både från församlingen och utanför. Det kommer vara inslag under hela kvällen mellan 17:00-20:00 .

Har du några frågor kan du alltid ringa Andrew.