Betellogga större ruta runt

BETEL 21

15/5 hade vi invigning av kyrksalen . Fas 1 är nu klart. Under hösten planeras att bygga ny entre. Mer info kommer.

Under många år har det pratas om att fräscha upp vår kyrka. Det var 40 år sen den byggdes och det börjar märkas. Utöver detta finns behov av att använda kyrkan på ett annat sätt. Under administrationsmötet visades en presentation på ett förslag som styrelsen vill att församling tar del av. Den var tänkt att väcka nya tankar och idéer av vad som kan vara möjligt. Vi har döpt detta till ”Betel21”.  Under tiden vi jobbar med förslaget kommer vi parallellt ha en insamlingsgrupp som jobbar för att bekosta det eventuella bygget. Har du frågor, funderingar, idéer, synpunkter? Kom då ihåg att det är bara att höra av dig eller komma förbi expeditionen.

Du kan vara med på flera sätt. Varmt välkommen att bidra med det du kan!

Ekonomiskt

Ett sätt är att bidra ekonomiskt. Du som kan ge extra, utöver ditt tionde, så är det så välkommet och det behövs. Du ger lättast via Betel21 egna swish 123 184 53 46. Ger du på annat sätt så märk betalningen med "Betel21". TACK och var välsignad!

Praktiskt

Ett annat sätt att hjälpa till är praktiskt. Fas 1 är klart och vi återkommer hur det ser ut med höstens ombyggnad av entrén.